atlamaq

  • 1 atlamaq — f. 1. Aşmaq, aşıb keçmək, üstündən keçmək, keçmək. Arxı adlamamış özünü öymə. N. V.. <Şeyx Hadi:> . . Gəzdik az çox Yəmən diyarində; Azacıq sonra atladıq Hində. H. C.. 2. Buraxmaq, buraxıb keçmək. Kitabı oxuyarkən iki sətir atladı. 3.… …

    Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • 2 aşmaq — f. 1. Bir şeyin üzərindən atılıb keçmək, hündür bir şeyin üstünə çıxıb o biri tərəfinə enmək, düşmək, hoppanmaq. Qapını daldan bağlayaraq, divardan aşıb getdik. M. S. O.. Dərəni aşdım. Meşənin içərisinə cənuba doğru uzanan daşlı qayalı bir dağ… …

    Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • 3 ötmək — 1. f. 1. Keçmək, keçib getmək, gəlib keçmək. Yoldan ötmək. – <Əsirlər> Aslanın, Uğurun və bir neçə partizanın köməyi ilə meşəni ötüb dağlara yetişdilər. S. Vəliyev. // Bir yerin, sahənin ortasından, içindən keçmək, keçib getmək. Kənddən… …

    Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.