aqrotexniki

 • 1 aqrotexniki — sif. Aqrotexnikaya aid olan. Məhsuldarlığı artırmaq üçün aqrotexniki biliyi artırmaq tələb olunur. – <Əsədov:> . . Allahın beş traktorunu ala bilmir, yeni üsuldan, aqrotexniki qaydada becərmədən danışır. İ. Ş …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 2 almagüvəsi — is. zool. Alma ağaclarına ziyan verən bir cücü. Almagüvəsi ilə aqrotexniki, bioloji və kimyəvi üsullarla mübarizə aparılır …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 3 çayçılıq — is. 1. Çay bitkisi əkib becərməklə məşğul olan kənd təsərrüfatı sahəsi. Çayçılığın inkişafı seyrəkliyin ləğv edilməsindən, istehsal fondlarından, aqrotexniki tədbirlərdən . . asılıdır. 2. Çayxanada müştərilərə çay satmaqla məşğul olma. //… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 4 görkəm — is. 1. Xarici, ümumi görünüş. Xarici görkəm. Yaxşı, səliqəli görkəmi var. Görkəmini dəyişmək. – Tanrı elə görkəm vermişdi ona; Görənlər az qala cadulanırdı. Şəhriyar. 2. İnsanın daxili vəziyyətini, hissiyyatını, xasiyyətini əks etdirən sifəti,… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.