מישפט

  • 1 מישפט — 1 חוק, חוקה, כללים, תקנות, נהלים, דין; דיון, מקרה, שיפוט, בוררות; גזר דין, פסק דין, הכרעה, פסיק 2 צירוף מילים, פסוק, ניב, ביטוי, פתגם, אמרה, מימרה; טענה, חוק, כלל, תיאורמ …

    אוצר עברית

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.