ախտակիր

 • 1 ԱԽՏԱԿԻՐ — (կրի, րաց.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c, 11c, 12c, 13c ա. ἑμπαθής passionubus aut morbs obnoxius Ենթակայ ախտից ցաւոց. ախտաժետ. ցաւոտ. ... *Ախտակիր մեր մարմին՝ առաւելութեամբ եւ պակասութեամբ վշտանայ: Սոքօք եւ զայլսն… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 2 ԱԽՏԱԿՐԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա. Ուր իցէ ախտակրութիւն ինչ՝ բնաւորական կամ օտար. եւ ախտակիր. կրական. *Կանանց եթէ նոյն ծորումն լինիցի ախտակրական. Կանոն.: *ԶՊօղոսի ասել զՔրիստոս ախտակիր՝ ոչ մասնաբար իմանամք, եւ ոչ… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 3 ԱԽՏԱԿՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ն.չ. ԱԽՏԱԿՐԵՄ ԱԽՏԱԿՐԻՄ. πάσχω patior Ախտակիր լինել. կրել զմարդկային կիրս եւ զչարչարանս. քաշել չարչարուիլ .... *Ախտակրեալ ʼի վերայ քառաթեւ խաչին: Ի չարչարանս եւ ʼի մահն զմարմնոյն …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 4 ՄԱՐՄՆԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 2 0228 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. φιλοσώματος, φιλόσαρκος carnem amans, corporis nimium studiosus, carnalis; carni deditus, favens. Որ սիրէ եւ պաշտէ զմարմին իւր, եւ… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 5 ՆԱԽԱԿԻՐ — ( ) NBH 2 0389 Chronological Sequence: 9c ա. Կրօղ իբրեւ զառաջինն. կամ ըստ նախկին վիճակի ախտակիր. *Ոչ է յարութիւն նախակիր եւ դարմանաւոր մարմնոյ. Միսայ. խչ …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 6 ՎՇՏԱԿԻՐ — ( ) NBH 2 0829 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 14c ա. Կրօղ զվիշտս. վշտազգեաց. կրական. ախտակիր. եւ Վշտագին. վշտալի. *Վշտակիր եւ երկնչոտ մարմնովս չարչարակից եղեն քրիստոսի. Լծ. կոչ.: *Վշտակիր հեծութիւն: Վշտակիր նեղութիւնք. Յհ. կթ.: Վրդն.… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.