Les Thèses De 1914

ÔĽŅ
Les Thèses De 1914

Thèses de 1914

Saint-Thomas d'Aquin,
docteur de l'église catholique,
(1225-1274)

En 1914, sous le pontificat de saint Pie X, la Congr√©gation romaine des S√©minaires et Universit√©s promulgua une liste de 24 th√®ses thomistes consid√©r√©es comme norm√¶ directiv√¶ tut√¶ afin de lutter contre le modernisme : c'est la principale mesure intellectuelle prise par l'√Čglise Catholique durant la crise moderniste.

Apr√®s la mort de Pie X, le Pape Beno√ģt XV fit r√©viser le Code de droit canonique, recommandant la doctrine de Thomas et approuvant les 24 th√®ses (en 1917).

Sommaire

Les thèses thomistes

 1. Potentia et actus ita dividunt ens, ut quidquid est, vel sit actus purus, vel ex potentia et actu tanquam primis atque intrinsecis principiis necessario coalescat.
 2. Actus, utpote perfectio, non limitatur, nisi per potentiam, quae est capacitas perfectionis. Proinde in quo ordine actus est purus, in eodem non nisi illimitatus et unicus existit; ubi vera est finitus ac multiplex, in veram incidit cum potentia compositionem.
 3. Quapropter in absoluta ipsius esse ratione unus subsistit Deus, unus est simplicissimus : cetera cunsta quae ipsum esse participant, naturam habent qua esse coarctatur, ac tamquam distinctis realiter principiis, essentia et esse constant.
 4. Ens, quod denominatur ab esse, non univoce de Deo, et creaturis dicitur, nec tamen prorsus aequivoce, sed analogice, analogia tum attributionis tum proportionalitatis.
 5. Est praeterea in omni creatura realis compositio subjecti subsistentis cum formis secundario additis, sive accidentibus : ea vera nisi esse realiter in essentia distincta reciperetur, intelligi non posset.
 6. Praeter absoluta accidentia est etiam relativum, sive ad aliquid. Quamvis enim ad aliquid non significet secundum propriam rationem aliquid alicui inhaerens, saepe tamen causam in rebus habet, et ideo realem entitatem distinctam a subjecto.
 7. Creatura spiritualis est in sua essentia omnino simplex. Sed remanet in ea compositio duplex : essentiae cum esse et substantiae cum accidentibus.
 8. Creatura vero corporalis est quoad ipsam essentiam composita potentia et actu; quae potentia et actus ordinis essentiae materiae et formae nominibus designantur.
 9. Earum partium neutra per se esse habet, nec per se producitur vel corrumpitur, nec ponitur in praedicamento nisi reductive ut principium substantiale.
 10. Etsi corpoream naturam extensio in partes integrales consequitur, non tamen idem est corpori esse substantiam et esse quantum. Substantia quippe ratione sui indivisibilis est, non quidem ad modum puncti, sed ad modum ejus quod est extra ordinem dimensionis. Quantitas vero, quae extensionem substantiae tribuit, a susbtantia realiter differt, et est veri nominis accidens.
 11. Quantitate signata materia principium est individuationis, id est numericae distinctionis (quae in puris spiritibus esse non potest) unius individui ab alio in eadem natura specifica.
 12. Eadem efficitur quantitate ut corpus circumscriptive sit in loco, et in uno tantum loco de quacumque potentia per hunc modum esse possit.
 13. Corpora dividuntur bifariam : quaedam enim sunt viventia, quaedam expertia vitae. In viventibus, ut in eodem subjecto pars movens et pars mota per se habeantur, forma substantialis, animae nomine designata, requirit organicam dispositionem, seu partes heterogeneas.
 14. Vegetalis et sensibilis ordinis animae nequaquam per se subsistunt, nec per se producuntur, sed sunt tantummodo ut principium quo vivens est et vivit, et, cum a materia se tolis dependeant, corrupto composito, eo ipso per accidens corrumpuntur.
 15. Contra, per se subsistit anima humana, quae, cum subjecto sufficienter disposito potest infundi, a Deo creatur, et sua natura incorruptibilis est atque immortalis.
 16. Eadem anima rationalis ita unitur corpori, ut sit ejusdem forma substantialis unica, et per ipsam habet homo ut sit homo et animal et vivens et corpus et substantia et ens. Tribuit igitur anima homini omnem gradum perfectionis essentialem; insuper communicat corpori actum essendi, quo ipsa est.
 17. Duplicis ordinis facultates, organicae et inorganicae, ex anima humana per naturalem resultantiam emanant : priores, ad quas sensus pertinet, in composito subjectantur, posteriores in anima sola. Est igitur intellectus facultas ab organo intrinsece independens.
 18. Immaterialitatem necessario sequitur intellectualitas, et ita quidem ut secundum gradus elongationis a materia, sint quoque gradus intellectualitatis. Adaequatum intellectionis objectum est communiter ipsum ens; proprium vero intellectus humani objectum in praesenti statu unionis, quidditatibus abstractis a conditionibus materialibus continetur.
 19. Cognitionem ergo accipimus a rebus sensibilibus. Cum autem sensibile non sit intelligibile in actu, praeter intellectum formaliter intelligentem, admittenda est in anima virtus activa, quae species intelligibiles a phantasmatibus abstrahat.
 20. Per has species directe universalia cognoscimus; singularia sensu attingimus, tum etiam intellectu per conversionem ad phantasmata; ad cognitionem vero spiritualium per analogiam ascendimus.
 21. Intellectum sequitur, non praecedit voluntas, quae necessario appetit id quod sibi praesentatur tanquam bonum ex omni parte explens appetitum, sed inter plura bona, quae judicio mutabili appetenda proponuntur, libere eligit. Sequitur proinde electio judicium practicum ultimum; at quod sit ultimum, voluntas efficit.
 22. Deum esse neque immediata intuitione percipimus, neque a priori demonstramus, sed utique a posteriori, hoc est, per ea quae facta sunt, ducto argumento ab effectibus ad causam : videlicet, a rebus quae moventur et sui motus principium adaequatum esse non possunt, ad primum motorem immobilem : a processu rerum mundanarum e causis inter se subordinatis, ad primam causam incausatam; a corruptibilibus, quae aequaliter se habent ad esse et non esse, ad ens absolute necessarium; ab iis quae secundum minoratas perfectiones essendi, vivendi, intelligendi, plus et minus sunt, vivunt, intelligunt, ad eum qui est maxime intelligens, maxime vivens, maxime ens; denique ab ordine universi ad intellectum sezparatum qui res ordinavit, disposuit et dirigit in finem.
 23. Divina essentia, per hoc quod exercitae actualitati ipsius esse identificatur, seu per hoc quod est ipsum Esse subsistens, in sua veluti metaphysica ratione bene nobis constituta proponitur, et per hoc idem rationem nobis exhibet suae infinitatis in perfectione.
 24. Ipsa igitur puritate sui esse, a finitis omnibus rebus secernitur Deus. Inde infertur primo, mumdum nonnisi per creationem a Deo procedere potuisse; deinde virtutem creativam, qua per se primo attingitur ens in quantum ens, nec miraculose ulli finitae naturae esse communicabilem; nullum denique creatum agens in esse cujuscumque effectus influere, nisi motione accepta a prima Causa.

Traduction

St Thomas d'Aquin (1225-1274)
 1. La puissance et l'acte se partagent un être (ens) de telle façon que celui-ci, quel qu'il soit, ou bien soit acte pur, ou bien procède nécessairement de la réunion de la puissance et de l'acte, comme de principes premiers et intrinsèques.
 2. L'acte, en tant que perfection, n'est pas limit√©, sinon par la puissance, qui est le r√©ceptacle (capacitas) de l'acte. Par cons√©quent, l√† o√Ļ l'acte est pur, il n'existe pas autrement qu'illimit√© et unique ; l√† o√Ļ il est fini et multiple, il entre assur√©ment en composition avec la puissance.
 3. Aussi seul Dieu subsiste-t-il dans la raison absolue de l'être lui-même, seul il est parfaitement simple; toutes les autres choses qui participent de l'être lui-même ont une nature qui limite leur être et sont constituées d'une essence et d'une existence, comme de principes réellement distincts.
 4. Le terme d'√©tant (ens), qui vient de √™tre (esse), n'est pas utilis√© dans le m√™me sens lorsque l'on dit de Dieu qu'il est, et des cr√©atures qu'elles sont ; et pourtant ce n'est pas avec √©quivoque, mais par analogie, selon une analogie tant√īt d'attributs, tant√īt de proportionnalit√©.
 5. En outre, toute cr√©ature r√©elle est compos√©e d'une substance (subjectum) qui subsiste et de formes ajout√©es d'une fa√ßon secondaire, ou accidents ; si celle-ci n'est pas r√©ellement ramen√©e √† une essence distincte, elle est incompr√©hensible (intelligi non posset).
 6. Outre les accidents absolus, il en est aussi de relatifs, ou accidents par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose, cela ne signifie pas que quelque chose appartienne à quelque chose d'autre selon une raison propre, mais souvent qu'elle a sa cause dans des choses, et qu'elle a de la même façon une entité réelle distincte de sa substance. (traduction à corriger)
 7. Une cr√©ature spirituelle est dans son essence absolument simple. Mais en elle, la composition reste double : elle est compos√©e d'essence avec son √™tre et de substance avec ses accidents.
 8. Une cr√©ature corporelle, quant √† elle, est, jusque dans sa propre essence, compos√©e de puissance et d'acte ; cette puissance et cet acte, dans l'ordre de l'essence, sont d√©sign√©s par les noms de mati√®re et de forme.
 9. De ses parties, aucune n'a l'être par elle-même, ni ne se produit ou se corrompt elle-même, ni n'est posé comme prédicat, sauf, par réduction, en tant que principe substantiel.
 10. Bien que l'extension en parties intégrantes résulte de la nature des corps, ce n'est pourtant point la même chose pour un corps d'être une substance et d'être étendu. La substance, en effet, par elle-même, est indivisible, non à la façon d'un point, mais à la manière de ce qui se trouve en dehors de l'ordre de la dimension. Mais la quantité, qui donne son extension à la substance, en diffère réellement et c'est un véritable accident.
 11. La matière désignée par la quantité est le principe de l'individuation, c'est-à-dire de la distinction numérique, impossible chez les esprits purs, d'individus au sein d'une même nature spécifique.
 12. Cette même quantité fait que le corps se trouve d'une façon circonscriptive dans un lieu et qu'il ne peut, de quelque puissance que ce soit, se trouver de cette façon que dans un seul lieu.
 13. Les corps se divisent en deux cat√©gories : les uns sont vivants, les autres n'ont pas la vie. Chez les corps vivants, pour qu'il y ait dans un m√™me sujet, par soi, une partie qui meuve et une partie qui soit mue, la forme substantielle, appel√©e √Ęme, exige une disposition organique, en d'autres termes, des parties h√©t√©rog√®nes.
 14. Les √Ęmes de l'ordre v√©g√©tatif et de l'ordre sensible ne subsistent pas par elles-m√™mes et ne sont pas produites en elles-m√™mes; elles existent seulement √† titre de principe par lequel l'√™tre vivant existe et vit; et, comme elles d√©pendent de la mati√®re par tout elles-m√™mes, elles se corrompent par accident √† la corruption du compos√©.
 15. Par contre, subsiste par elle-m√™me l'√Ęme humaine qui, cr√©√©e par Dieu quand elle peut √™tre infus√©e √† un sujet suffisamment dispos√©, est de sa nature incorruptible et immortelle.
 16. Cette √Ęme raisonnable est unie au corps de fa√ßon √† en √™tre l'unique forme substantielle : c'est √† elle que l'homme doit d'√™tre homme, animal, vivant, corps, substance, √™tre. L'√Ęme donne donc √† l'homme tous ses degr√©s essentiels de perfection; de plus elle communique au corps l'acte d'existence qui la fait exister elle-m√™me.
 17. Des facult√©s de deux ordres, les unes organiques, les autres inorganiques, √©manent de l'√Ęme humaine par un r√©sultat naturel; les premi√®res, auxquelles appartient le sens, ont pour sujet le compos√©; les secondes, l'√Ęme seule. L'intelligence est donc une facult√© intrins√®quement ind√©pendante de tout organe.
 18. L'immat√©rialit√© entra√ģne n√©cessairement l'intellectualit√© √† ce point qu'aux degr√©s d'√©loignement de la mati√®re r√©pondent autant de degr√©s d'intellectualit√©. L'objet ad√©quat de l'intellection est d'une fa√ßon g√©n√©rale l'√™tre lui-m√™me; mais l'objet propre de l'intelligence humaine, dans son √©tat actuel d'union avec le corps, est fait de quiddit√©s abstraites de leurs conditions mat√©rielles.
 19. Nous recevons donc des choses sensibles notre connaissance. Mais comme l'objet sensible n'est pas actuellement intelligible, il faut admettre dans l'√Ęme, en plus de l'intelligence formellement connaissante, une forme active capable d'abstraire des images les esp√®ces intelligibles.
 20. Par ces esp√®ces (intellectuelles) nous connaissons directement des objets universels; les objets singuliers, nous les atteignons par les sens et aussi par l'intelligence gr√Ęce √† un retour sur les images; quant √† la connaissance des choses spirituelles, nous nous y √©levons par analogie.
 21. La volonté suit l'intelligence, ne la précède point; elle se porte d'un mouvement nécessaire vers l'objet qui lui est présenté comme un bien rassasiant de tout point l'appétit, mais entre plusieurs biens qu'un jugement réformable lui propose à rechercher, elle est libre dans son choix. Le choix suit donc le dernier jugement pratique; mais, qu'il soit le dernier, c'est la volonté qui le fait.
 22. L'existence de Dieu, nous ne la percevons point dans une intuition imm√©diate, nous ne la d√©montrons pas a priori, mais bien a posteriori, c'est-√†-dire par les cr√©atures, l'argument allant des effets √† la cause : savoir, des choses qui sont mues et qui ne peuvent √™tre le principe ad√©quat de leur mouvement, √† un premier moteur immobile; du fait que les choses de ce monde viennent de causes subordonn√©es entre elles, √† une premi√®re cause non caus√©e; des choses corruptibles qui sont indiff√©rentes √† √™tre ou √† n'√™tre pas, √† un √™tre absolument n√©cessaire; des choses qui, selon des perfections amoindries d'√™tre, de vie et d'intelligence, sont, vivent, pensent plus ou moins, √† celui qui est souverainement intelligent, souverainement vivant, souverainement √™tre; enfin, de l'ordre de l'univers, √† une intelligence s√©par√©e qui a mis en ordre et dispos√© les choses et les dirige vers leur fin.
 23. L'essence divine, par là même qu'elle s'identifie avec l'actualité en exercice de son existence, en d'autres termes, qu'elle est l'Être même subsistant, s'offre à nous comme bien constituée pour ainsi dire dans sa raison métaphysique et par là aussi elle nous fournit la raison de son infinité en perfection.
 24. Donc, par la pureté même de son être, Dieu se distingue de toutes les choses finies. De là il s'ensuit d'abord que le monde n'a pu procéder de Dieu que par une création; ensuite que le pouvoir créateur, qui atteint de sa nature premièrement l'être en tant qu'être, ne peut, pas même par miracle, se communiquer à aucune nature finie; enfin qu'aucun agent créé ne peut influer sur l'être d'un effet quel qu'il soit, si ce n'est par une motion reçue de la Cause première.

Voir aussi

Articles connexes

 • Portail de la philosophie Portail de la philosophie
 • Portail saint Thomas d'Aquin Portail saint Thomas d'Aquin
 • Portail du christianisme Portail du christianisme
Ce document provient de ¬ę Th%C3%A8ses de 1914 ¬Ľ.

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Les Thèses De 1914 de Wikipédia en français (auteurs)

Regardez d'autres dictionnaires:

 • Theses de 1914 ‚ÄĒ Th√®ses de 1914 Saint Thomas d Aquin, docteur de l √©glise catholique, (1225 1274) En 1914, sous le pontificat de saint Pie X, la Congr√©gation romaine des S√©minaires et Universit√©s promulgua une liste de 24 th√®ses thomistes consid√©r√©es comme norm√¶… ‚Ķ   Wikip√©dia en Fran√ßais

 • Th√®ses de 1914 ‚ÄĒ Saint Thomas d Aquin, docteur de l √©glise catholique, (1225 1274) En 1914, sous le pontificat de saint Pie X, la Congr√©gation romaine des S√©minaires et Universit√©s promulgua une liste de 24 th√®ses thomistes consid√©r√©es comme norm√¶ directiv√¶ tut√¶… ‚Ķ   Wikip√©dia en Fran√ßais

 • Les Buts De Guerre De L'Allemagne Imp√©riale ‚ÄĒ Les Buts de guerre de l‚ÄôAllemagne imp√©riale (1914 1918) Auteur Fritz Fischer Genre Essai historique Version originale Titre original Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914 1918 ‚Ķ   Wikip√©dia en Fran√ßais

 • Les Buts de guerre de l'Allemagne imp√©riale ‚ÄĒ Les Buts de guerre de l‚ÄôAllemagne imp√©riale (1914 1918) Auteur Fritz Fischer Genre Essai historique Version originale Titre original Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914 1918 √Čditeur original ‚Ķ   Wikip√©dia en Fran√ßais

 • Les nationalit√©s en URSS ‚ÄĒ Nationalit√©s en Union sovi√©tique L Union des r√©publiques socialistes sovi√©tiques, par sa grandeur et donc par la vari√©t√© ses r√©gions acquises, √©tait un √Čtat multiethnique. On retrouvait bien √©videmment des Russes (et autres peuples Slaves), mais… ‚Ķ   Wikip√©dia en Fran√ßais

 • Les peuhls ‚ÄĒ Peul  Pour l article concernant l ethnie, voir Peuls. peul, fulfulde Pular, Pulaar, Peul Parl√©e en Mauritanie, S√©n√©gal, Mali, Guin√©e, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Gambie, Tchad ‚Ķ   Wikip√©dia en Fran√ßais

 • Histoire De La Wallonie Depuis 1914 ‚ÄĒ Sommaire 1 La Premi√®re Guerre Mondiale et ses cons√©quences 2 La deuxi√®me guerre mondiale et la question royale 3 L apr√®s guerre ‚Ķ   Wikip√©dia en Fran√ßais

 • Histoire de la Wallonie depuis 1830 (de 1914 √† aujourd'hui) ‚ÄĒ Histoire de la Wallonie depuis 1914 Sommaire 1 La Premi√®re Guerre Mondiale et ses cons√©quences 2 La deuxi√®me guerre mondiale et la question royale 3 L apr√®s guerre ‚Ķ   Wikip√©dia en Fran√ßais

 • Histoire de la Wallonie depuis 1914 ‚ÄĒ Par histoire de la Wallonie, on entend ici l histoire des territoires relevant de le R√©gion Wallonne telle que d√©finie par la Constitution belge. Cet article relate les faits marquants de l histoire de la Wallonie apr√®s 1914. Deux autres articles ‚Ķ   Wikip√©dia en Fran√ßais

 • J√©sus d'apr√®s les textes antiques ‚ÄĒ J√©sus selon l ex√©g√®se contemporaine Michel Ange Le Jugement dernier (d√©tail) Le Christ et la Vierge L ex√©g√®se contemporaine concernant le personnage de J√©sus confronte les √©l√©ments de la vie de J√©sus de Nazareth pr√©sents dans les textes antiques ‚Ķ   Wikip√©dia en Fran√ßais


Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select ‚ÄúCopy Link‚ÄĚ

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.